Akreditované programy DVPP

Workshop pro pedagogy ZUŠ a jejich žáky

Na Bacha si dáme bacha!

Aneb jak na interpretaci staré hudby - I

Lektorky:

Ing. Jitka Konečná Ph.D. - zobcové flétny

MgA. Ilona Růčková Ph.D. - cembalo, klavír, varhany

Rozsah

Vzdělávací program je postaven jako jednorázový jednodenní vzdělávací cyklus určený pro pedagogy a jejich žáky, který je uváděn přímo na vybraných základních uměleckých školách.

Tento vzdělávací program je akreditovaný MŠMT.

Vyučovací den obsahuje 

  • koncert (30minut)
  • přednášku pro klávesové a dřevěné dechové nástroje v rozsahu (90minut)

  • praktickou část v obou oborech (60minut)

Máte - li zájem o více informací neváhejte nás kontaktovat.

Workshop pro pedagogy ZUŠ a jejich žáky

Na Bacha si dáme bacha!

Aneb jak na interpretaci staré hudby - II

Lektorky:

Ing. Jitka Konečná Ph.D. - zobcové flétny

MgA. Ilona Růčková Ph.D. - cembalo, klavír, varhany

Rozsah

Vzdělávací program je postaven jako jednorázový čtyřdenní vzdělávací cyklus určený pro pedagogy a jejich žáky, který je uváděn přímo na vybraných základních uměleckých školách.

Tento vzdělávací program je akreditovaný MŠMT.

Vyučovací den obsahuje přednášku pro klávesové a dřevěné dechové nástroje v rozsahu 90minut a praktickou část v obou oborech v rozsahu 90minut.

Podrobný rozpis přednášek na jednotlivé dny včetně cen Vám rádi na vyžádnání zašleme na Váš email nebo poštou. Neváhejte nás kontaktovat.