Ensemble Flauto Dolce

Ensemble Flauto Dolce

vznikl v roce 2012 z žáků třídy zobcových fléten na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci pod vedením jejich profesorky Jitky Konečné. Repertoár souboru zahrnuje především skladby starších stylových období (renesance, baroko), který je obohacen o skladby soudobých autorů. Soubor pravidelně vystupuje na koncertech školy a kulturních akcí města Olomouce.

Současné složení souboru tvoří studentky:
Kristýna Břenková, Božena Klepšová, Barbora Hrabčíková, Aneta Dostalíková, Andrea Vašíčková.