VÝUKA

Reference


S Jitkou Konečnou jsem na konzervatoři strávila celých šest let studia. Bylo to pro mě období objevování krás zobcové flétny, flétnového světa a hudby obecně.

Nejvíce si vážím její neutuchající energie a touze po kontaktu s hudbou, po vzdělávání v hudbě. Tento zápal na mě dokázala přenést a já se snažím podle jejího vzoru zase své nadšení z flétny a hudby předávat mým žákům. Jitka také dokázala každého přesvědčit o jeho výjimečnosti. Měla vždy otevřené oči. Stavěla na kladných vlastnostech a dovednostech a zároveň mě vedla k intenzivnímu zlepšování se v tom, co mi příliš nešlo. Cítila jsem z ní důvěru, kterou ve mně vkládá, prostě mi věřila, že to jednou zvládnu. 

Ivana Šmidrová 

Pro studium na Janáčkově konzervatoři jsem se rozhodla především z důvodu výběru profesora hlavního oboru. Byla jsem velmi nadšená z konzultací před přijímacími zkouškami a proto můj výběr školy byl jasný.

Po celou dobu mého studia jsem nikdy nepochybovala o tom, že jsem si vybrala dobře. Na hodinách s profesorkou Jitkou Konečnou jsem velmi ocenila obrovskou profesionalitu, připravenost do hodin a systematickou práci během celého studia. Kromě odborné stránky pro mě byl stejně důležitý osobní a velmi lidský přístup. Vždy jsem ze strany Jitky cítila obrovskou podporu. Myslím si, že se radovala z každého mého úspěchu a dokázala mě podržet a podpořit také v těžších chvílích.

Eva Mizerová

Paní profesorka Jitka Konečná je výbornou hráčkou na zobcovou flétnu a pedagožkou. Je profesionální, velmi zkušená a energická. Při setkání s ní cítíte nadšení a lásku k hudbě. Její hodiny zobcové flétny jsou promyšlené, systematické, pestré a nabízí široký výběr repertoáru. K žákům přistupuje s citem a ohledem na jeho individuální potřeby.

Irena Hockaday

Kurzy DVPP na Evangelické konzervatoři v Olomouci navštěvuji pravidelně se svými kolegyněmi se ZUŠ již několik let. Tato setkání jsou pro mě vždy velmi podnětná a přínosná pro výuku zobcové flétny. Získáváme zde nové informace v našem oboru, rozšiřujeme si naše znalosti a dovednosti, získáváme nový notový materiál a v neposlední řadě se také sami zapojujeme při společném muzicírování. Témata seminářů jsou vždy zajímavá a máme také možnost ovlivňovat jejich obsah. Komunikace s lektory je příjemná, ochotně nám pomáhají také při různých problémech s výukou hry na zobcovou flétnu, se kterými se setkáváme při výuce. Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat Jitce Konečné za její laskavý přístup a organizaci těchto seminářů.

Markéta Sysalová