Kurzy a semináře

Workshop pro pedagogy ZUŠ a jejich žáky

Na Bacha si dáme bacha!

Aneb jak na interpretaci staré hudby - I

Lektorky:

Ing. Jitka Konečná Ph.D. - zobcové flétny

MgA. Ilona Růčková Ph.D. - cembalo, klavír, varhany

Rozsah

Vzdělávací program je postaven jako jednorázový jednodenní vzdělávací cyklus určený pro pedagogy a jejich žáky, který je uváděn přímo na vybraných základních uměleckých školách.

Tento vzdělávací program je akreditovaný MŠMT.

Vyučovací den obsahuje

  • koncert (30minut)
  • přednášku pro klávesové a dřevěné dechové nástroje (90minut)

  • praktickou část v obou oborech (60minut)

Cena kurzu

4000,-Kč/lektor + cestovné

Máte - li zájem o více informací neváhejte nás kontaktovat.

Workshop pro pedagogy ZUŠ a jejich žáky

Na Bacha si dáme bacha!

Aneb jak na interpretaci staré hudby - II

Lektorky:

Ing. Jitka Konečná Ph.D. - zobcové flétny

MgA. Ilona Růčková Ph.D. - cembalo, klavír, varhany

Rozsah

Vzdělávací program je postaven jako čtyřdenní vzdělávací cyklus určený pro pedagogy a jejich žáky, který je uváděn přímo na vybraných základních uměleckých školách.

Tento vzdělávací program je akreditovaný MŠMT.

Vyučovací den obsahuje přednášku pro klávesové a dřevěné dechové nástroje v rozsahu 90minut a praktickou část v obou oborech v rozsahu 90minut.

Podrobný rozpis přednášek na jednotlivé dny včetně cen Vám rádi na vyžádání zašleme na Váš email nebo poštou. Neváhejte nás kontaktovat. 

Seminář hry na zobcovou flétnu

Lektorka:

Ing. Jitka Konečná Ph.D. - zobcové flétny

Rozsah

Vzdělávací program je postaven jako jednorázový jednodenní vzdělávací cyklus (8 vyučovacích hodin) určený pro pedagogy a jejich žáky, který je uváděn přímo na vybraných základních uměleckých školách. Program zahrnuje krátký koncert, přednášku a praktickou výuku.

Vhodný pro Šablony!

Tento vzdělávací program je akreditovaný MŠMT.

Seminář seznamuje pedagogy ZUŠ s moderními metodickými postupy při hře na zobcovou flétnu, se základy interpretace skladeb různých stylových období, výukou moderních technik hry na nástroj a vhodnou literaturou pro výuku na ZUŠ.

Máte - li zájem o více informací neváhejte mne kontaktovat.