Kurzy a Semináře

Kurzy a Semináře pro ZUŠ

Seminář hry na zobcovou flétnu 

Seminář seznamuje pedagogy ZUŠ s moderními metodickými postupy při hře na zobcovou flétnu, se základy interpretace skladeb různých stylových období a vhodnou literaturou pro výuku na ZUŠ. Kurz se rovněž zabývá výukou moderních technik hry na nástroj a využitím loopstation při výuce žáků.

V případě zájmu mne neváhejte kontaktovat. 

Kreativní výuka s využitím loop station

Program je tvořen částí teoretickou a praktickou. Je určen pro pedagogy ZUŠ všech zaměření. Dozvíte se v něm, jak vybrat správný looper a jak jej zapojit. Ukážeme si základní pravidla pro ovládání looperu jako je nahrávání, vrstvení, ukládání a mazání smyček. Vyzkoušíme několik improvizačních her a cvičení. A zahrajeme si skladby ze sbírky UMONDE od Sörena Siega pro flétnu a looper.

V případě zájmu mne neváhejte kontaktovat. 

Flétny & Bubny aneb Kreativní workshop určený pro flétnisty a bubeníky

Originální vzdělávací program je postaven jako jednorázový vzdělávací cyklus určený pro pedagogy a jejich žáky, který je uváděn přímo na vybraných základních uměleckých školách. Vyučovací den obsahuje koncert, přednášku a praktickou část v obou oborech.

V případě zájmu mne neváhejte kontaktovat.  


Reference z kurzů

Workshop naplnil všechna naše očekávání, inspiroval nejen žáky, ale i nás učitele, naučil nás nové aktivizační metody, práci s velkým kolektivem žáků, inspiroval nás k využití moderních technik ve výuce. Žáci odcházeli z workshopu motivovaní, s novými zkušenostmi a zážitky. Po workshopu následoval koncert, který byl naprosto perfektní. Paní Jitka nám ukázala jak zvládnout koncert úplně sám s využitím moderních technik a elektroniky. Publikum bylo z koncertu nadšeno, především žáci, kteří jsou od workshopu a koncertu v hodinách naprosto vyměnění, mají větší chuť hrát, cvičit, jsou více soustředění a zvídaví. Mockrát děkujeme za tuto skvělou akci, která dopadla nad naše očekávání. I. Funioková, zástupkyně ředitele ZUŠ Jablunkov

Spolupráce s paní Jitkou Konečnou je vždy velmi inspirující a obohacující. Při výběru kurzu ,,na míru" pro naše žáky ZUŠ byla paní Konečná jasnou volbou - nejen žáci, ale i učitelé si mohli rozšířit své znalosti o další oblasti důležité pro kvalitní výuku zobcových fléten a obeznámit se s looprem a jak jej využít při výuce. Pro mě to je veliká motivace pro další sebevzdělávání. Velice oceňuji profesionální přístup paní lektorky - jak k dětem, tak k učitelům. L.Najbrová, zástupkyně ředitele,  ZUŠ Kojetín